SİZLERE DAHA İYİ HİZMET VEREBİLMEK İÇİN WEB SAYFAMIZ GÜNCELLENMEKTEDİR.

ÇEVRE DANIŞMANLIĞI
Çevre izin ve lisans yönetmeliği Ek-1 ve Ek-2 listeleri kapsamında veya kapsam dışı olarak değerlendirilen firmalara danışmanlık hizmetleri.

ÇED PROJE TANITIM DOSYASI HAZIRLANMASI
Çevresel etki değerlendirmesi yönetmeliği kapsamında Çed görüşlerinin alınması ve proje tanıtım dosyası hazırlanması  hizmetleri.

TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI
Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı tebliği uyarınca yükümlülüğü bulunan firmalara danışmanlık hizmetleri.

İŞ YERİ AÇMA ve ÇALIŞTIRMA RUHSATI
İş yeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelik gereğince firmalara danışmanlık hizmetleri.

LABORATUVAR HİZMETLERİ
Çevre ve iş sağlığı güvenliği ( İSG ) kapsamında emisyon, imisyon, atık su, gürültü, titreşim, aydınlatma ölçüm ve analizleri.

GFB ( Geçici Faaliyet Belgesi )
Çevre izin ve lisans yönetmeliği kapsamında yönetmelik kapsama giren firmalar için çevre izin ve lisans belgelerinin ilk aşaması olan GFB Belgesi

ÇEVRE İZNİ
Çevre izin ve lisans yönetmeliği kapsamında görüş yazılarının ve kapsama giren firmalar için çevre izin belgelerinin alınması hizmetleri.

ÇEVRE İZİN ve LİSANS
Çevre izin ve lisans yönetmeliği kapsamında görüş yazılarının ve kapsama giren firmalar için çevre izin ve lisans belgelerinin alınması hizmetleri.